กรกฎาคม 2562

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)
โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 12 กรกฎาคม  2562

 

ช่วง กม.ที่ 11+100 ถึง กม.ที่ 11+300

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายสุธี  ศรีประเสร็จ   โทรศัพท์ 087-6574039

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ


ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 12 กรกฎาคม  2562

 


ช่วง กม.ที่ 9+100 ถึง กม.ที่ 9+200

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายชูชาติ  ขวัญสุข  โทรศัพท์ 086-8961529

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ