ตุลาคม 2561

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 10 ตุลาคม 2561ช่วง กม.ที่ 5+700 ถึง กม.ที่ 6+100

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายทองคำ  สนธยา   โทรศัพท์ 098-2350368

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ

 


 

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน) 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

วันที่ 9 ตุลาคม 2561

 


ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง กม.ที่ 1+700 

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายคำพันธ์  สระน้ำอ้อม  โทรศัพท์ 084-7568329 

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ