การมีส่วนร่วมก่อนก่อสร้าง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พร้อมทั้งร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง) ณ ศาลาวัดโพธิ์แทน ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ นายอดิราช วราวิกสิต ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครนายกให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้