แผนที่โครงการ

แผนที่แสดงที่ตั้งและแนวถนนโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก