การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

โครงการได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมระหว่างการก่อสร้างโดยให้ชาวบ้านร่วมตรวจสอบ งานก่อสร้างภายในโครงการตามแบบฟอร์มการตรวจสอบของกรมทางหลวงชนบทเป็นประจำทุกๆเดือน

  • P5250453.JPG
    วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ...

  • ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกบริเวณที่ตรวจสอบ ช่วง กม.ที่. 0+000 - 18+232 ประจำเ...